Lm. An-tôn Ngô Văn Thông

Chính xứ Hà Hồi

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội

Lên đầu trang