Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

anton nguyen van do

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

Chính xứ Tuỵ Hiền

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Tụy Hiền, An Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top