Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 

Chính xứ Tụy Hiền, kiêm nhiệm Vạn Thắng

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Tụy Hiền – An Tiến – Mỹ Đức – Hà Nội

anton nguyen van do
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top