Lm. Antôn Trần Cao Tích

tich tran cao anton

Lm. Antôn Trần Cao Tích 

Sinh năm: 1965

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Tràng Châu – Ngô Gia Khảm – Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top