Lm. An-tôn Trần Cao Tích

Lm. An-tôn Trần Cao Tích 

Nghỉ dưỡng bệnh

Sinh năm: 1965

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top