Lm. Antôn Trần Cao Tích

tich tran cao anton

Lm. Antôn Trần Cao Tích 

Sinh năm: 1965

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Tràng Châu – Ngô Gia Khảm – Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top