Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Phó ban ơn gọi

Đặc trách Học viện Thánh Phê-rô Lê Tùy

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ Phong linh mục: 30/03/2016

Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top