Lm. Brunô Nguyễn Văn San

san nguyen van bruno

Lm. Brunô Nguyễn Văn San

Chính xứ Thạch Bích

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 06/10

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c : Giáo xứ Thạch Bích – Bích Hòa – Thanh Oai – Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top