Lm. Brunô Nguyễn Văn San

Lm. Brunô Nguyễn Văn San

Chính xứ Tiêu HạTrung Lương

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 6/10

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Tiêu Hạ – Tiêu Động – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top