Lm. Bru-nô Nguyễn Văn San

Lm. Bru-nô Nguyễn Văn San

Chính xứ Tiêu Hạ, kiêm nhiệm Trung Lương, Hà Ngoại

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 06/10

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Tiêu Hạ, Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top