Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

Hưu dưỡng

Sinh năm: 1944

Lễ quan thầy: 3/12

Thụ phong linh mục: 26/6/1977

Đ/c: Nhà thờ Giáo họ Hội Động (Giáo xứ Công Xá) – Đức Lý – Lý Nhân – Hà Nam

vien kieu ngoc fx
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top