Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

vien kieu ngoc fx

Lm. Fx. Kiều Ngọc Viên

Hưu dưỡng

Sinh năm: 1944

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đ/c: Giáo họ Hội Động (giáo xứ Công Xá) – Đức Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top