Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Chính xứ Phúc Lâm

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Phúc Lâm, Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top