Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Lm. Fx. Nguyễn Văn Xuân

Phó xứ Thượng Lâm – thường trực tại Phúc Lâm

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 3/12

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Phúc Lâm – Phúc Lâm – Mỹ Đức – Hà Nội

xuan nguyen van fx
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top