Lm. Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý

Lm. Gia-cô-bê Nguyễn Văn Lý

Chính xứ Công Xá

Sinh năm; 1955

Lễ quan thầy: 25/07

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Nhà thờ Công Xá, Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top