Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng

hung nguyen manh gioan

Lm. Gioan Nguyễn Mạnh Hùng

Giám quản Trình Xá

Sinh năm: 1960

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c: Nhà thờ Trình Xá – xã Đỗ Động – h. Thanh Oai – Tp. Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top