Lm. Gio-an Nguyễn Mạnh Hùng

Lm. Gio-an Nguyễn Mạnh Hùng

Chính xứ Hòa Khê

Sinh năm: 1960

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c: Nhà thờ Hòa Khê, Bạch Hạ, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top