Lm. Gioan Phạm Văn Đát

Lm. Gioan Phạm Văn Đát

Phó Ban Truyền Thông

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: 40 Nhà Chung – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top