Lm. Gio-an Phạm Văn Đát

Trưởng Ủy ban Truyền Thông, Phó Ban Thánh Nhạc

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Scroll to Top