Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Phó xứ Bảo Long

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Thôn 10 – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top