Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Phó xứ Hà Đông

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top