Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Lm. Gioan Tạ Đức Vượng

Phó xứ Bảo Long

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Bảo Long – Thôn 10 – Mỹ Hà – Mỹ Lộc – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top