Lm. Gio-an Trần Văn Viện

Lm. Gio-an Trần Văn Viện

Phó xứ Phủ Lý

Sinh năm: 1990

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý, Biên Hòa, Minh Khai, Phủ Lý, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top