Lm. Gioan Trần Văn Viện

Lm. Gioan Trần Văn Viện

Phó xứ Phủ Lý

Sinh năm: 1990

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Phủ Lý – Biên Hòa – Minh Khai – Phủ Lý – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top