Lm. Giu-se Bùi Văn Hoàn 

Chính xứ Xuy Xá

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Xuy Xá, Thôn Nghĩa, Xuy Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

Scroll to Top