Lm. Giuse Đặng Anh Việt

viet dang anh giuse

Lm. Giuse Đặng Anh Việt 

Chính xứ Thiện Mỹ

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Thiện Mỹ, Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top