Lm. Giuse Đào Bá Thuyết

thuyet dao ba giuse

Lm. Giuse Đào Bá Thuyết

Chính xứ: Cát Lại – Tràng Duệ

Sinh năm: 1968

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Giáo xứ Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top