Lm. Giu-se Đinh Văn Long

Quản lý Toà Giám mục, Phó Đặc trách Ứng sinh – Tiền Chủng viện

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Lên đầu trang