Lm. Giuse Đinh Văn Long

Lm. Giuse Đinh Văn Long

Phó xứ Khoan Vỹ

Sinh năm: 1986

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Khoan Vĩ – Nhân Chính – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top