Lm. Giuse Hoàng Kim Cương

Lm. Giuse Hoàng Kim Cương

cuong hoang kim giuse

Giúp họ Bói Hạ – An Phú

Sinh năm: 1940

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c: Giáo xứ Bói Hạ, Thanh Hương, Thanh Liêm, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top