Lm. Giu-se Hoàng Kim Cương

Lm. Giu-se Hoàng Kim Cương

Nghỉ dưỡng

Sinh năm: 1940

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top