Lm. Giu-se Kiều Văn Tụ

Lm. Giu-se Kiều Văn Tụ

Du học tại Ý

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ Phong linh mục: 30/03/2016

Đ/c:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top