Lm. Giuse Kiều Văn Tụ

tu kieu van giuse

Lm. Giuse Kiều Văn Tụ

Du học tại Mỹ

Sinh năm: 1982

Ngày sinh: 8/12/1982

Thụ Phong linh mục: 30/3/2016

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top