Lm. Giuse Mai Xuân Lâm

lam mai xuan giuse

Lm. Giuse Mai Xuân Lâm

Chính xứ: Bút Đông – Dưỡng Thọ

Trưởng ban Loan báo Tin mừng

Sinh năm: 1965

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 8/9/2001

Đ/c: Giáo xứ Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top