Lm. Giu-se Nguyễn An Khang

khanh nguyen an giuse

Lm. Giu-se Nguyễn An Khang

Nghỉ dưỡng

Sinh năm: 1944

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đ/c: Giáo họ Chi Long, Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top