Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế

que nguyen khac giuse

Lm. Giuse Nguyễn Khắc Quế

Hưu dưỡng

Sinh năm: 1943

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đ/c: Nhà thờ Lập Thành – Hợp Hưng – Vụ Bản – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top