Lm. Giuse Nguyễn Minh Chí

chi nguyen minh giuse

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chí  

Phó xứ Mường Cắt (Hướng Nghĩa)

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Mường Cắt (Hướng Nghĩa), Lạc Sơn, Hòa Bình

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top