Lm. Giu-se Nguyễn Minh Chiểu

Lm. Giu-se Nguyễn Minh Chiểu

Chính xứ Trung Đồng, kiêm nhiệm Ninh Mật

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 28/06/2009

Đ/c: Giáo xứ Trung Đồng, Yên Bằng, Ý Yên, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top