Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu

chieu nguyen minh giuse

Lm. Giuse Nguyễn Minh Chiểu

Giám quản Vũ Điện

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 28/06/2009

Đ/c: Giáo xứ Vũ Điện – Chính Lý – Lý Nhân  – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top