Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

man nguyen tien giuse

Lm. Giuse Nguyễn Tiến Mẫn

Chính xứ Hà Ngoại

Sinh năm: 1966

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Giáo xứ Hà Ngoại – An Đỗ – Bình Lục – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top