Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

binh nguyen van giuse

Lm. Giuse Nguyễn Văn Bình

Chính xứ Đồng Yên, kiêm nghiệm Cao Đường

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Đồng Yên, Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top