Lm. Giu-se Nguyễn Văn Diễm

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Diễm

Phó Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội

Sinh năm: 1954

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 18/03/1989

Đ/c: 125 Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top