Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hiệu

Phó xứ Gia Trạng

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Gia Trạng – Yên Phúc – Ý Yên – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top