Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuấn

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Tuấn

Du học Roma

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2016

Đ/c:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top