Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền

tuyen nguyen van giuse

Lm. Giuse Nguyễn Văn Tuyền

Chính xứ Đồng Bào

Sinh năm: 1961

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c: Nhà thờ Đồng Bào, Tiên Ngoại, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top