Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh

chinh phan van giuse

Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh

Chính xứ Cao Bộ

Sinh năm: 1950

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/1998

Đ/c: Cao Viên – Thanh Oai – Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top