Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh

Lm. Giuse Phan Văn Chỉnh

Chính xứ Vũ Điện

Sinh năm: 1950

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/1998

Đ/c: Nhà thờ Vũ Điện – Chính Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top