Lm. Giu-se Trần Mạnh Phong

Lm. Giu-se Trần Mạnh Phong 

Chính xứ Ngọc Thị

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Ngọc Thị, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top