Lm. Giuse Trần Mạnh Phong

phong tran manh giuse

Lm. Giuse Trần Mạnh Phong 

Phó xứ Mạc Thượng, thường trực Đồng Phú

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Đồng Phú – Xóm 2-  Đồng Phú – Nguyên Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top