Lm. Giu-se Trần Ngọc Vàng

Lm. Giu-se Trần Ngọc Vàng

Phó xứ Bàng Ba – Thường trực Lý Nhân

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Lý Nhân – Phú Phúc – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top