Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng

Lm. Giuse Trần Ngọc Vàng

Phó xứ Chính Tòa

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Chính tòa, 1 Nhà thờ, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top