Lm. Giu-se Trần Ngọc Vàng

Lm. Giu-se Trần Ngọc Vàng

Phó xứ Bàng Ba, thường trực Lý Nhân

Sinh năm: 1985

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Lý Nhân, Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top