Lm. Giuse Trần Tiến Thạo

thao tran tien giuse

Lm. Giuse Trần Tiến Thạo 

Phó xứ Đại Ơn, thường trực Chúc Lý

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Chúc Lý – Ngọc Hòa – Chương Mỹ – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top