Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được)

Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Tường Loan

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Tường Loan – xóm Đoàn Kết – Mỹ Tân – Mỹ Lộc – Nam Định

duoc tran van giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top