Lm. Giu-se Trần Văn Đoạt (Được)

Lm. Giu-se Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Tường Loan

Trưởng Ủy ban Hôn nhân và Gia đình

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Tường Loan, Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top