Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được)

duoc tran van giuse

Lm. Giuse Trần Văn Đoạt (Được)

Chính xứ Kim Bảng 

Kiêm nhiệm: Tân Lang

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Thôn Kim Thanh – xã Kim Bình -Tp. Phủ Lý – Hà Nam.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top