Lm. Giuse Trần Văn Hùng

Lm. Giuse Trần Văn Hùng

Phó xứ Vụ Bản

Sinh năm: 1964

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2021

Đ/c: Nhà thờ Vụ Bản – Lạc Sơn – Hoà Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top