Lm. Giuse Vũ Duy Giáp

Lm. Giuse Vũ Duy Giáp

Phó xứ Sở Kiện

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 03/12/2021

Đ/c: Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top