Lm. Mác-ti-nô Nguyễn Bá Thỉnh

Lm. Mác-ti-nô Nguyễn Bá Thỉnh

Nghỉ hưu

Sinh năm: 1941

Lễ quan thầy: 11/11

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đ/c: Nhà thờ Đô Hai, An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top