Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh

thinh nguyen ba martino

Lm. Martinô Nguyễn Bá Thỉnh

Nghỉ hưu

Sinh năm: 1941

Lễ quan thầy: 11/11

Thụ phong linh mục: 10/06/1994

Đ/c: Đô Hai – An Lão – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top