Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương

Lm. Phaolô Đỗ Tùng Cương

cuong do tung phaolo

Giám quản giáo xứ Đào Duyên

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Đào Duyên, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top