Lm. Phao-lô Đỗ Tùng Cương

Lm. Phao-lô Đỗ Tùng Cương

Nghỉ năm Sabbatical

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top