Lm. Phaolô Trần Xuân Dũng

Lm. Phaolô Trần Xuân Dũng

Phó xứ Đồng Gianh

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Đồng Gianh – Phú Thành – Lạc Thuỷ – Hoà Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top