Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Cao

Du học Rô-ma

Sinh năm: 1990

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top