Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao

Phó xứ Bảo Long

Sinh năm: 1990

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top