Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy

huy nguyen van phero

Giám quản: Yên Kiện

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 30/3/2016

Đ/c: Giáo xứ Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top