Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Huy

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Huy

Chính xứ Động Linh

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 30/03/2016

Đ/c: Nhà thờ Động Linh, Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top