Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy

Phó xứ Động Linh

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 30/3/2016

Đ/c: Nhà thờ Động Linh – Duy Minh – Duy Tiên – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top