Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Huy

huy nguyen van phero

Phó xứ Đại Ơn, thường trực Yên Kiện

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 30/3/2016

Đ/c: Giáo xứ Yên Kiện, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top