Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Khích

Lm. Phê-rô Nguyễn Văn Khích

Chính xứ Tân Lang

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 19/10/2016

Đ/c: Nhà thờ Tân Lang, Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top