Lm. Phêrô Trần Văn Chương

chuong van tran phero

Lm. Phêrô Trần Văn Chương

Sinh năm 1970

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top