Lm. Phê-rô Trần Văn Việt

Lm. Phê-rô Trần Văn Việt

Chính xứ Thạch Bích, kiêm nhiệm Thanh Lãm

Quản hạt Thanh Oai

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top