Lm. Phêrô Trần Văn Việt

viet tran van phero

Lm. Phêrô Trần Văn Việt

Chính xứ Vĩnh Trị

Trưởng ban Giới trẻ

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Giáo xứ Vĩnh Trị – Yên Trị – Ý Yên – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top