Lm. Phê-rô Trần Văn Việt

Lm. Phê-rô Trần Văn Việt

Chính xứ Thạch BíchThanh Lãm

Quản hạt Thanh Oai

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích – Bích Hòa – Thanh Oai – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top