Lm. Tô-ma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

Lm. Tô-ma Aq. Nguyễn Xuân Thuỷ

Quản lý Tổng Giáo Phận

Đặc trách Ơn gọi

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Sinh năm: 1961

Lễ quan thầy: 28/01

Thụ phong linh mục: 08/12/1987

Đ/c: 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top