Lời cầu xin “Nguyện danh Cha cả sáng” có ý nghĩa gì? – Cùng nhau học giáo lý

588. Hỏi: Lời cầu xin “Nguyện danh Cha cả sáng” có ý nghĩa gì?

Thưa: “Danh Cha cả sáng” trước hết là một lời ca ngợi công nhận Thiên Chúa là Ðấng Thánh. Thật vậy, Thiên Chúa đã mạc khải Danh Thánh của Ngài cho Môsê và Ngài muốn cho dân Ngài được thánh hiến dành riêng cho Ngài, là một dân tộc thánh thiện mà Ngài yêu thích cư ngụ nơi họ.

589. Hỏi: Danh Thiên Chúa được thánh hóa nơi chúng ta và trên thế giới như thế nào?

Thưa: Thiên Chúa buộc chúng ta phải “nên thánh” (1 Ts 4,7). Câu “Danh Thiên Chúa được thánh hoá” muốn nói lên đòi hỏi việc hiến thánh của Bí tích Rửa tội phải làm sinh động cả cuộc đời chúng ta; ngoài ra còn mang ý nghĩa, chúng ta phải chăm sóc cuộc đời và lời cầu nguyện của chúng ta như thế nào để Danh Thiên Chúa được mọi người nhận biết và chúc tụng

(Trích Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam, 2011).

Scroll to Top