Lớp ứng sinh tiền chủng viện Hà Nội kết thúc tuần tĩnh tâm cầu nguyện Lectio Divina

4
4

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước

Là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119, 105)

Người Kitô hữu được soi dẫn và gặp gỡ Thiên Chúa qua Lời của Người, Lời Hằng Sống được ghi chép trong Kinh Thánh, đặc biệt trong Tin Mừng. Trong Tông huấn Lời Chúa Verbum Domini Đức Beneđictô đã dành một chỗ quan trọng đặc biệt cho vai trò quyết định của Lời Chúa trong đời sống thiêng liêng của các ứng viên chức linh mục: “Các ứng viên linh mục phải học yêu mến Lời Chúa. Thánh Kinh do đó phải là linh hồn của việc đào tạo thần học của họ, bằng cách nhấn mạnh tính tuần hoàn không thể thiếu giữa khoa chú giải, thần học, linh đạo và sứ vụ” (số 82). Các chủng sinh cũng được kêu gọi có một “tương quan cá nhân sâu xa với Lời Chúa, đặc biệt trong Lectio divina, để chính ơn gọi của họ được nuôi dưỡng bởi tương quan này: chính trong ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa mà mỗi người có thể khám phá, hiểu, yêu mến và bước theo ơn gọi riêng của mình và thực hiện sứ vụ, làm lớn lên trong tâm hồn mình những tư tưởng của Thiên Chúa, đến độ đức tin, như là lời đáp trả lại Lời Chúa, trở nên tiêu chí mới mẻ phán đoán và đánh giá con người và sự vật, các biến cố và các vấn đề” (số 82).

Ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống Kitô hữu, đặc biệt là chủng sinh và linh mục, lớp Ứng sinh Tiền Chủng viện TGP Hà Nội đã bước vào tuần tĩnh tâm cầu nguyện Lectio Divina tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội với chủ đề “Sống nhờ Lời, Sáng cho đời”, thời gian bắt đầu từ 3 giờ chiều ngày 25/2/2014 và kết thúc vào thứ Tư Lễ Tro ngày 5/3/2014. Lớp đã được hướng dẫn bởi Soeur Maria Immaculée Nguyễn Thanh Tịnh dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng – người có nhiều kinh nghiệm trong phương pháp thiêng liêng này.

Lectio Divina là phương pháp cầu nguyện với Lời Chúa, khởi đi từ kinh nghiệm của đời sống đan tu. Phương pháp này gồm có bốn bước: đọc Lời Chúa, suy niệm, cầu nguyện và chiêm niệm. Theo phương pháp này các ứng viên sẽ được gặp, đối thoại và sống thân tình với Chúa Giêsu, được Chúa chạm đến tâm hồn mình và qua đó được biến đổi.

Trong suốt tuần tĩnh tâm cầu nguyện, các ứng sinh được tiếp cận và cầu nguyện với Lời Chúa trong những đoạn Tin Mừng cụ thể 9 tiếng mỗi ngày, trong đó có giờ Chầu trước Thánh Thể và đỉnh cao là Thánh lễ. Qua đó ứng sinh để mình được soi sáng, nuôi dưỡng và ở với Chúa trong Lời Chúa, đặc biệt được kết hợp với Ngưòi trong Bí tích Thánh Thể.

Ngày cuối cùng của tuần tĩnh tâm, trước sự chứng giám của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Cha đặc trách Alphongsô Phạm Hùng, các anh em đã lên nhận Kế hoạch sống Lời Chúa năm 2014 trong sự phó thác hoàn toàn cho Chúa Giêsu và sự bảo trợ của Mẹ Maria.

Trong Thánh lễ kết thúc tuần Lectio Divina, Cha đặc trách Alphongsô nhấn mạnh lại vai trò của Lời Chúa đối với các Kitô hữu đặc biệt là đối với những người bước theo Chúa Giêsu trong ơn gọi linh mục. Ngài cũng dẫn anh em vào tâm tình mùa Chay thánh đó là hướng nhìn lên Chúa Kitô và mở tâm hồn mình: “xé lòng mình, xé tư tưởng mình, xé cách suy nghĩ và lối sống của mình” để nên gần gũi hơn với Chúa. Tuần cầu nguyện Lời Chúa Lectio Divina là hành trang cho đời chủng sinh và linh mục trong đời sống thiêng liêng và tông đồ. Ước mong tuần lễ này cũng là hành trang để các ứng sinh mai sau có thể giúp được nhiều hội đoàn và giáo dân trong các giáo xứ kín múc Lời Chúa qua việc cầu nguyện Lectio Divina. Dưới đây là một số hình ảnh trong tuần cầu nguyện Lectio Divina:

{besps}tgphanoi/ongoi/lectiodivina2014{/besps}

Ứng sinh Lớp Tiền Chủng Viện

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top