Mẹ Sầu Bi

Con đường xưa Mẹ đã đi

Theo chân thập giá là vì thương con

Nhìn con yếu nhược héo hon

Lại còn đau đớn vì đòn thảm thương

Mẹ luôn can đảm trên đường

Bước lên đến tận chiến trường can-vê

Chân đi những bước nặng nề

Mẹ luôn theo sát không hề bỏ xa

Mỗi khi Chúa bước mất đà

Ngã liền sấp mặt thật là khổ đau

Quặn lòng Mẹ bước chân mau

Để nâng con dậy lính sau cản đường

Roi đòn tay chúng chẳng nương

Giục Người đứng dậy lên đường cho mau

Nhìn con lòng mẹ quặn đau

Mẹ luôn vững bước đi sau con mình

Nhìn con phải chịu cực hình

Mẹ đau thắt ruột trong tình mẫu thân

Đường kia cản bước đôi chân

Mẹ luôn theo sát ân cần ủi an

Đinh kia đóng Chúa muôn vàn

Mẹ thì đau đớn tâm can tột cùng

Lưỡi đòng đâm Chúa hãi hùng

Mẹ càng đau khổ tận cùng con tim.

Jos. Hồng Ân

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top