Một Thánh lễ tại giáo họ Yên Cốc giáo xứ Phúc Lâm

Thứ Hai ngày 01/8/2022, nhóm Lên Đường của Legio Tổng Giáo Phận Hà Nội đã đến với giáo họ Yên Cốc thuộc giáo xứ Phúc Lâm, giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình và cùng với bà con nơi đây hiệp dâng Thánh lễ.

Giáo họ Yên Cốc nằm ven vùng Sông Đáy, là một trong 7 giáo họ của giáo xứ Phúc Lâm. Đây là một giáo họ rất đặc biệt với số nhân danh chỉ vỏn vẹn 5 người, và một ngôi nhà thờ nhỏ bé gần 100 năm tuổi nằm lọt trong khu dân cư cũng đang dần xuống cấp. Tuy nhiên, là vùng tái truyền giáo nên Giáo họ vẫn có Thánh lễ vào lúc 18h00 thứ Hai đầu các tháng.

Đúng 18h00, cha Fx. Nguyễn Văn Xuân bắt đầu cử hành Thánh lễ. Cùng hiệp thông có sự hiện diện của quý Sơ Dòng Truyền Tin, quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các thành viên hội Legio, cùng với bà con trong giáo họ Yên Cốc. Mặc dù Giáo họ có ít nhân danh, nhà thờ nhỏ bé xuống cấp nhưng Thánh lễ vẫn được cử hành thật trang nghiêm, sốt sắng.

Ước mong với việc duy trì Thánh lễ và các giờ kinh nguyện sẽ ươm mầm đức tin cho những hạt giống mới được trổ sinh nơi đây.

Nhóm Lên đường (ghi nhanh)

Print
Email
Scroll to Top