Mừng lễ quan thầy Tu Đoàn Truyền Tin tại giáo xứ Phúc Lâm

DSC00013_resize
DSC00013_resize

TGP Hà Nội – Vào hồi 16giờ, ngày 25 tháng 3 năm 2011, lễ “Truyền Tin Thiên Chúa Nhập Thể”, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Tổng Giám Mục Giáo Phận Hà Nội, đã viếng thăm mục vụ, chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ Phúc Lâm và cầu nguyện đặc biệt cho Tu Đoàn Truyền Tin nhân ngày lễ bổn mạng, tại thánh đường giáo xứ Phúc Lâm, Tổng giáo phận Hà Nội.

Lễ Truyền Tin là lễ ca ngợi, chúc tụng, tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương loài người không để cho loài người phải sống trong tội lỗi, phải lầm lạc trong bóng tối, mà đi vào chốn diệt vong. Thiên Chúa đã muốn cứu độ con người, nên Ngài đã dùng một chương trình lạ lùng, bằng cách sai Con Một của Ngài xuống thế gian làm người, y như mọi người, ngoại trừ tội lỗi.

Qua con đường khiêm hạ nhập thể làm người, qua sự hy sinh đau khổ, qua cái chết trên thập giá, Thiên Chúa đã cứu độ loài người. Đó là chương trình lạ lùng của Thiên Chúa. Vì vậy, khi mừng lễ “Truyền Tin” chúng ta biết cảm ơn Chúa, chúc tụng, ca ngợi Ngài. Chúng ta cũng hướng về Đức Mẹ Maria, cảm ơn Đức Mẹ, vì Mẹ đã “xin vâng” để cho chương trình của Thiên Chúa được thực hiện.

Trong thánh lễ Đức Cha nhắc nhở cộng đoàn hãy noi gương Đức Maria, biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, đón nhận Ngôi Hai Thiên Chúa với tấm lòng đơn sơ khiêm tốn và sống những gì Chúa đã chỉ dạy. Mọi người tuỳ hoàn cảnh sống, đều phải giới thiệu Chúa Giêsu cho anh chị em, đem Chúa Giêsu đến với người khác theo gương của Đức Mẹ, để tham gia vào chương trình của Thiên Chúa, cộng tác với Chúa thực hiện chương trình cứu độ nhân loại.

Sau thánh lễ Đức Cha mời gọi cộng đoàn, nhất là các thành viên trong Tu Đoàn Truyền Tin, theo gót chân Đức Mẹ mau mắn lên đường đem tin vui đến với mọi người, đặc biệt là đến với những người nghèo khó, những người cô đơn tàn tật, những con người bị xã hội bỏ rơi.

DSC00011_resize
DSC00013_resize
DSC00038_resize
DSC09995_resize

TĐTT

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top